Fundacja  Tysiąca Kroków

Aktywni na rzecz tolerancji

2015 logo FIO v1

 

Projekt w ramach Programu FIO „Aktywni na rzecz tolerancji”.

Głównym celem projektu było wzmocnienie aktywności obywatelskiej 75 uczniów na rzecz tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji w społeczności lokalnej z terenu województwa lubelskiego w okresie 01.08.2016 -31.12.2016. Grupą docelową projektu było 75 -u uczniów w wieku 13-19 lat z gimnazjów i szkół średnich. Grupą pośrednią zrealizowanego działania były społeczności lokalne.
Szkoły, które uczestniczyły w projekcie:
1.Gimnazjum Publiczne w Trawnikach,
2.Gimnazjum w Księżomierzu,
3.Gimnazjum w Izbicy,
4.Gimnazjum w Łucce,
5.Gimnazjum w Piotrkowie.

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

1. Warsztaty dla młodzieży - 5 warsztatów trzydniowych dla 15 uczniów, 01.09 - 30.09.2016,
2. Konkurs na plakat antydyskryminacyjny – dla wszystkich uczniów szkół uczestniczących w projekcie, 01.09 - 31.10.2016,
3. Realizacja 5 inicjatyw lokalnych na rzecz tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji, 01.10 - 30.11.2016,
4. Dzień tolerancji – w każdej z 5 szkół, 01.12.2016 - 15.12.2016,
5. Konferencja promująca zrealizowane przez młodzież inicjatywy, 15.12.2016 - 18.12.2016.
Inicjatywy zrealizowane przez młodzież były bardzo ciekawe i charakteryzowały się ogromnym zaangażowaniem młodzieży.

Tytuły inicjatyw lokalnych:
1.Gimnazjum Publiczne w Trawnikach – „Aktywni i tolerancyjni”,
2.Gimnazjum w Księżomierzu –„TOLERANCJA MIĘDZYPOKOLENIOWA”,
3.Gimnazjum w Izbicy - „JA, TY, MY, WY, ONI – RÓŻNI ALE RÓWNI”,
4.Gimnazjum w Łucce - „Tydzień tolerancji”,
5.Gimnazjum w Piotrkowie – „Mosty łączą, mury dzielą, czyli słów kilka o tolerancji”.

 

 


 Fotoreportaż z warsztatów w ramach projektu:

bwd  Zestaw 1/2  fwd

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Odsłon artykułów:
60163