Fundacja  Tysiąca Kroków

Wolontariat dla odważnych

asos logo new small

 

 

 Projekt w ramach Programu ASOS „Wolontariat dla odważnych.”  dotyczył aktywnego
 wykorzystania wolnego czasu przez osoby  60+ poprzez wolontariat na rzecz innych osób starszych.

Głównym celem zadania było zaktywizowanie i przygotowanie 30 osób 60+ do pracy wolontarystycznej na rzecz osób starszych na terenie miasta Lublina w okresie 01.08.2017 do 31.12.2017.

W ramach projektu zostały podjęte następujące działania:
1. Promocja i nabór uczestników.
2. Warsztaty rozwijające ogólne kompetencje pt. „Rozwijamy swoją wiedzę i umiejętności”.
3. Szkolenie przygotowujące do wolontariatu – „Pomagam osobom starszym”.
4. Spotkania w DPS- ach i domach opieki pozwalające na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.
5. Przez cały okres projektu odbywały się spotkania w klubie wolontariusza.
6. Odbyły się 4 wizyty studyjne. Dwie wizyty wyjazdowe przeprowadzono w Biłgoraju i Włodawie. Pozostałe 2 wizyty odbyły się w
    Lublinie. Seniorzy odwiedzili 4 organizacje pozarządowe, zajmujące się aktywizacją społeczną osób starszych.

7. Został zorganizowany Dzień wolontariusza .

W projekcie wzięło udział 30 osób 60+ z Lublina. Pośrednią grupą odbiorców byli mieszkańcy DPS i domów opieki.


Fotoreportaż z realizacji projektu

 

bwd  Zestaw 1/3  fwd


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Odsłon artykułów:
60167