Fundacja  Tysiąca Kroków

Aktywny samorząd uczniowski

2015 logo FIO v1

 

 

Projekt w ramach Programu FIO „Aktywny samorząd uczniowski” dotyczy promocji aktywnego uczestnictwa młodzieży w samorządzie uczniowskim.

 

Głównym celem zadania będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 150 młodzieży i 20 nauczycieli w zakresie samorządności uczniowskiej z terenu województwa lubelskiego w okresie 01.05.2018 -31.12.2018.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

 1.  Promocja projektu - powstanie zakładka na stronie internetowej fundacji,
 2.  Rekrutacja - 150 uczniów i 20 nauczycieli z 10 szkół z małych miejscowości woj. lubelskiego.
 3.  Szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli – dla 20 osób,
 4.  Spotkania diagnozujące sytuacje samorządów uczniowskich w 10 szkołach uczestniczących w projekcie - Powstanie raport
      z diagnozy, który zostanie przedstawiony nauczycielom podczas szkolenia.

 5.  Publikacja " Aktywny samorząd uczniowski." w ilości 300 sztuk.
 6.  Warsztaty dla młodzieży - dla 150 uczniów, po 3 dni w 10 szkołach.
 7.  Realizacja przez młodzież inicjatyw - 10 inicjatyw skierowanych do społeczności szkolnych, realizowanych przez
      młodzież.

 8.  Konkurs na plakaty i filmiki dotyczące promocji samorządu uczniowskiego -skierowany do młodzieży w wybranych  szkołach.
 9.  Dzień samorządu uczniowskiego - w 10 szkołach organizowany przez młodzież.
10. Konferencja promująca zrealizowane przez młodzież kampanie społeczne. - dla 100 osób.


Prezentacje z realizacji projektu

1. Prezentacja II LO w Lubartowie
2. Prezentacja ZS w Szastarce
3. Prezentacja ZPO Trawniki
4. Prezentacja ZS Krzemień


 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Odsłon artykułów:
60171