Fundacja  Tysiąca Kroków

Pozytywnie nakręceni

 

1460x616  logo proj 

 

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych "Akywni+"
na lata 2021 - 2025.

Projekt - Pozytywnie nakręceni.

 Wartość dofinansowania - 138 815,00 zł
 Całkowita wartość projektu - 153 265,00 zł
 

Aktywność wolontarystyczna osób starszych w Lublinie jest bardzo niska. Dlatego też zamierzamy w naszym projekcie
zachęcić seniorów do większego zaangażowania się w wolontariat skierowany do osób starszych.
Głównym celem zadania jest aktywne zaangażowanie 30 osób 60+ w wolontariat na rzecz osób starszych
na terenie miasta Lublina w okresie 01.05.2021 do 31.12.2021.
 
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie wiedzy na temat wolontariatu skierowanego na pomoc osobom starszym u 30 osób 60+ z miasta
    Lublina.
2 .Podniesienie podstawowych kompetencji wolontariackich nakierowanych na pomoc seniorom
    przez 30 osób 60+ z miasta Lublina.
3. Wzrost umiejętności pomocy osobom starszym u 30 osób 60+ z miasta Lublina.
4. Zwiększenie umiejętności wzajemnego współdziałania na rzecz seniorów u 30 osób 60+
    z miasta Lublina.
5. Zwiększenie poinformowania społecznego dotyczącego potrzeby wolontariatu na rzecz   pomocy osobom starszym.
 
W celu osiągnięcia zakładanego zadania zostaną podjęte następujące działania:
1.   Promocja i rekrutacja.
2.   Wyjazd integracyjny dla uczestników projektu.
3.   Akademia wolontariusza-szkolenie 2 cykle po 3 dni.
4.   Kawiarenka wolontariusza- 20 spotkań,15 prelekcji.
5.   Zajęcia zwiększające wiedzę i kompetencje -20 zajęć x 3 godziny.
6.   Wspólna akcja „Pożegnanie lata - wspólne działanie” dla 60 osób.
7.   Wizyty studyjne- 2 wyjazdowe, 2 w Lublinie.
8.   Spotkania promujące wolontariat.
      - 5 spotkań na terenie Lublina i okolic,9.akcje wolontarystyczne
      - 3 akcje zostaną przygotowane i zrealizowane przez uczestnikówzadania
9.   Doradztwo indywidualne dla każdego uczestnika. - 60 godzin.
10. Dzień wolontariusza - 60.
W projekcie weźmie udział 30 osób 60+ z Lublina. Pośrednią grupą odbiorców będą uczestnicy wspólnej inicjatywy, kawiarenki wolontariusza, akcji wolontarystycznych, spotkań promujących wolontariat, dnia wolontariusza min. 60 osób.
 
Plakat do projektu - GZ 1 pozytywnie nakręceni

 Warsztaty w ramach projektu:
 

Wyjazd integracyjny:


Pożegnanie lata:


 
Odsłon artykułów:
60162