Fundacja  Tysiąca Kroków

Młodzieżowe grupy aktywności lokalnej

 

Projekt w ramach Programu FIO „Młodzieżowe grupy aktywności lokalnej”
dotyczy promocji aktywnego uczestnictwa młodzieży w postawach obywatelskich.

 


 U podstaw genezy projektu leży niska aktywność obywatelska Polaków, która jest fenomenem na skalę europejską. Działania szkół aby zaktywizować młode pokolenie są niewystarczające. Konieczne są dodatkowe działania (pozalekcyjna edukacja obywatelska), które w swojej formie wzbudziły by zainteresowanie młodzieży aby stać się świadomymi i zaangażowanymi obywatelami w swojej społeczności lokalnej.

Projekt " Młodzieżowe grupy aktywności lokalnej.." skierowany jest do młodzieży i nauczycieli z małych miejscowości województwa lubelskiego. Głównym celem zadania będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 120 młodzieży na rzecz społeczności lokalnych z terenu województwa lubelskiego w okresie 01.05.2021 -31.12.2021.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

1.Promocja projektu - powstanie zakładka na stronie internetowej fundacji.

2.Rekrutacja - 120 uczniów i 16 nauczycieli z 8 szkół z małych miejscowości woj. lubelskiego.

3 Szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli – dla 16 osób.

4. Publikacja " Kampania społeczna - krok po kroku." w ilości 300 sztuk.

5. Warsztaty dla młodzieży - dla 120 uczniów.

6. Konkurs na najlepszy plakat skierowany do społeczności lokalnej. - 3 nagrodzone prace.

7. Kampanie społeczne realizowane przez młodzieżowe grupy aktywności lokalnej - 8 kampanii społecznych  
    skierowanych do społeczności lokalnych, realizowanych przez młodzież.

8. Dzień społeczności lokalnej - w 8 szkołach.

9. Konferencja promująca zrealizowane przez młodzież kampanie społeczne. - dla 100 osób. Grupą docelową projektu
    będzie 120 młodzieży w wieku 11-19 lat z gimnazjum i szkół średnich oraz 16 nauczycieli z 8 szkół na terenie woj.
    lubelskiego. Grupą pośrednią będą społeczności lokalne, osoby, które zapoznają się z publikacją i stroną internetową.

 

Karta zgłoszenia do projektu: word icon pdf icon

Krok po kroku czyli jak przygotować kampanię społeczną: pdf icon


 Warszataty dla młodzieży

bwd  Zestaw 1/8  fwd

 Plakaty kampanii

bwd  Zestaw 1/5  fwd

 Prezentacje kampanii


 

nowefio flaga Sfinansowano przez Narodowy Instytut
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz
Inicjayw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021 - 2030 
nowe fio biale

 

Ilość odsłon zakładki: 3226

 

Odsłon artykułów:
60164