Fundacja  Tysiąca Kroków

Senioralne SPA

asos logo new small    Projekt w ramach Programu ASOS "Senioralne SPA -Samodzielni, Pełnosprawni, Aktywni" 
był odpowiedzią na narastającą potrzebę zapewnienia seniorom wsparcia w jak najdłuższym podtrzymywaniu samodzielności.
Głównym celem zadania było wsparcie 30 osób 60+ w zaspokojeniu specyficznych potrzeb podeszłego wieku na terenie miasta Lublina w okresie 01.08.2016 do 31.12.2016.
W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:
1. Działania promocyjne i nabór uczestników.
2. Senioralne SPA – czyli warsztaty dotyczące pięciu sfer, w jakich funkcjonują osoby starsze : sprawność fizyczna, sprawność umysłowa, sprawność manualna oraz sprawność społeczna i obywatelska. Seniorzy zrealizowali również dwie inicjatywy lokalne.
Tematy inicjatyw:
1. „Troszczymy się o zwierzęta, we współpracy z lubelskim schroniskiem dla zwierząt”.
2. „Seniorzy seniorom”. Inicjatywa promowała wolontariat senioralny.
3. Pod koniec projektu zawiązane zostały 2 grupy samopomocowe. Celem powstania tych grup była wymiana  
    wzajemnych usług, czyli pomoc np. na działce, przy zakupach, w sprzątaniu.
4. W grudniu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt.

W projekcie wzięło udział 30-u seniorów z miasta Lublina. Po zakończeniu projektu dalej działaja dwie grupy
samopomocowe.


Fotoreportaż z realizacji projektu

 

bwd  Zestaw 1/16  fwd

 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Odsłon artykułów:
60172