Fundacja  Tysiąca Kroków

PL Dofinansowane przez UE PANTONE

„Kompetencje jutra”


Numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000070884

Projekt realizowany będzie w okresie 30.12.2022 -30.12.2023.

Chcemy osiągnąć następujące cele:


1. Rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim kadry i wolontariuszy Fundacji w celu nawiązania   
    współpracy międzynarodowej oraz czerpania z
dobrych praktyk zagranicznych instytucji.
2. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych metod nauczania osób dorosłych przez kadrę i wolontariuszy
    Fundacji w celu podniesienia jakości
usług edukacyjnych.

 


Rezultaty, jakie osiągniemy:


1. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu z języka angielskiego na Cyprze – 10 osób
2. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu w zakresie innowacyjnych metod uczenia w Grecji – 10
    osób
3. Wzrost poziomu kompetencji w zakresie praktycznego posługiwania się językiem angielskim –
    100% uczestników mobilności.
4. Przełamanie bariery komunikacyjnej w posługiwanie się językiem angielskim w kontaktach
    z przedstawicielami międzynarodowych partnerów - 100% uczestników mobilności
5. Poznanie nowych, innowacyjnych metod nauczania dotyczących niezawodowej edukacji osób
    dorosłych - 100% uczestników mobilności.

  Pierwszą mobilnością był kurs j. angielskiego, którego celem był rozwój umiejętności posługiwania się
  językiem angielskim kadry i wolontariuszy Fundacji w celu nawiązania współpracy międzynarodowej
  oraz czerpania z dobrych praktyk zagranicznych instytucji. W mobilności wzięło udział 10 osób - kadra
  i wolontariusze fundacji. Kurs został przeprowadzony przez F.G.G. EDUCULTURE CENTER OF
  EDUCATION na Cyprze w Limassolu. Szkolenie trwało 6 dni szkoleniowych w czasie
  10.06
–1 5.06.2023.

  Drugą mobilnością był kurs innowacyjnych metod nauczania, którego celem był wzrost wiedzy i
  umiejętności w zakresie innowacyjnych metod nauczania osób dorosłych. W mobilności wzięło udział
  10 osób - kadra i wolontariusze fundacji.Kurs został przeprowadzony przez AINTEK SYMVOULOI - IDEC
  w Grecji w Pireusie. Szkolenie trwało 5 dni szkoleniowych w czasie 06-10.11.2023


Materiał - Grecja i Cypr

bwd  Zestaw 1/3  fwd

Odsłon artykułów:
60170